ماجرای رنگین‌کمان در آسمان مریخ

ماجرای رنگین‌کمان در آسمان مریخ


مسعود رضازاده
در تاریخ ۱۵ فروردین ناسا تصویری را منتشر کرد که در آن یک رنگین‌کمان در حال قوس زدن در آسمان مریخ دیده می‌شد.‌این تصویر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. از آنجایی که امکان رخ دادن چنین پدیده‌ی جوّی در آسمان مریخ وجود ندارد ناسا مجبور شد تا در خصوص وجود رنگین‌کمان خبرساز توضیح بدهد.
احتمالاّ گذشته از شیطنت ناسا در انتشار عکس و عدم شفاف‌سازی مناسب که شاید هیجان کاذب خبر کشف بخار آب در جوّ مریخ را به یدک می‌کشید در توضیحی ساده پراکندگی نور ناشی از اجزای نوری لنز‌های دوربین مریخ‌نورد را مسبب ایجاد این رنگین‌کمان کاذب معرفی کرد.
این مشکل درواقع به دلیل لنزهاست که شامل عدسی‌های متعدد هستند. این اثر ناشی از نوریست که به صورت غیر مستقیم به لنز برخورد می‌کند.‌

اما چرا جّو مریخ نمی‌تواند مانند جوّ زمین رنگین‌کمان بسازد؟
شکل‌گیری رنگین‌کمان در جوّ نیازمند قطرات ریز آب معلق در آسمان است. اما در جوّ مریخ آب کافی برای تغلیظ وجود ندارد و از سویی مهم‌تر آنکه دمای هوا آنقدر پایین و سرد است که آب نمی‌تواند به شکل مایع در آن وجود داشته باشد.


Top