اینجنیویتی چشم گشود!

اینجنیویتی چشم گشود!

‌‌

هلی‌کوپتر کوچکِ مریخیِ ناسا چشمان خود را به سیاره‌‌ی سرخ باز کرد!

مسعود رضازاده
هلی‌کوپتر کوچکِ مریخیِ ناسا چشمان خود را به سیاره‌ی سرخ باز کرد. اینجنیويتی یا نبوغ در تاریخ ۳ آوریل (۱۴ فروردین) اندکی پس از آن که توسط مریخ‌نورد پرسی بر خاک مریخ مستقر شد نخستین تصویر رنگی‌‌اش از مریخ را ثبت و به زمین مخابره کرد.‌‌ در این تصویر نمایی با وضوح کم از کف دهانه‌‌ی جیزرو و دو‌چرخ مریخ‌نورد پرسی دیده می‌شود.


اگر همه چیز به خوبی پیش برود نبوغ در روز یکشنبه ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) با انجام نخستین پرواز کیفیت پرواز در جوّ بسیار رقیق مریخ را می‌آزماید. این هلی‌کوپتر هیچ ابزار علمی به همراه ندارد اما بنا است تا در هنگام پرواز‌، از سطح مریخ عکس‌برداری کند و گفته شده تصاویر بعدی باید کیفیت بالاتری داشته باشند. همچنین مدیران ناسا گفته‌اند هدف این است تا نشان دهیم این سبک از اکتشاف در مریخ امکان‌پذیر است و آن را تجربه کنیم.


Top