TYC 8998-760-1: سیارات متعدد در اطراف ستاره ای خورشید مانند

TYC 8998-760-1: سیارات متعدد در اطراف ستاره ای خورشید مانند

آیا ستاره های دیگر نیز مانند خورشید ما سیاره هایی در اطراف خود دارند؟ شواهد قبلی پاسخ مثبتی به این سوال می دهند و بیشتر از روی تغییرات اندك نور ستاره که در اثر گردش این سیارات به دور ستاره مادر ایجاد می شود شناسائی می شوند. اما اخیراً ، و برای اولین بار ، یک جفت سیاره به طور مستقیم در اطراف یک ستاره خورشید مانند تصویربرداری شده است. این سیارات به دور ستاره TYC 8998-760-1 گردش می کنند و توسط فلش های موجود در این تصویر مادون قرمز مشخص شده اند. ستاره مادر 17 میلیون سال سن دارد و خیلی جوان تر از خورشید 5 میلیارد ساله ما است. همچنین این سیارات بسیار پرجرم بوده و در مدارهایی بسیار دورتر از نمونه های موجود در منظومه شمسی یعنی زحل و مشتری به دور ستاره مادر می چرخند. این سیارات توسط تلسکوپ بسیار بزرگ ESO در شیلی در طول موج مادون قرمز و از طریق انسداد نور ستاره مادرکشف شد. با پیشرفت تلسکوپ ها و فناوری طی یک دهه آینده، امید می رود سیارات نزدیکتر به زمین بطور مستقیم رصد شوند.Top