در ورای ابط الجوزا

در ورای ابط الجوزا

چه اجرامی در پشت ابط الجوزا است؟ یکی از ستاره های درخشان و غیر معمول در آسمان ، ستاره سرخ رنگ ابط الجوزا را می توان در صورت فلکی معروف شکارچی یا اوریون یافت. با این حال، ابط الجوزا نزدیکتر از بسیاری از ستاره های درخشان دیگر این صورت فلکی و همچنین نزدیک تر از ابر مولکولی بزرگ جبار قرار دارد. از نظر عددی، نور حدود 700 سال طول می کشد تا از ابط الجوزا به ما برسد ، اما این عدد برای سحابی جبار حدود 1300 سال است. به جز بزرگترین تلسکوپ ها، با سایر تجهیزات ابط الجوزا را تنها می توان بصورت نقطه ای از نور دید، اما آنقدر درخشان که اثرات ذاتی ایجاد شده توسط تلسکوپ و جو زمین باعث پخش نور آن می شود. در تصویر امروز با نوردهی طولانی، هزاران ستاره در کهکشان راه شیری ما را می توانید در پس زمینه پشت ابط الجوزا و همچنین گرد و غبار تیره ابر مولکولی جبار و برخی از انتشارات قرمز رنگ از گاز هیدروژن را در مرزهای خارجی حلقه "لامبدا" مشاهده کنید. تغییرات غیرمعمول در ظاهر و روشنائی ابط الجوزا  طی شش ماه گذشته بهبود یافته است، اما هنوز هم انتظار می رود ابرنواختری تماشایی طی 100000 سال بعدی تولید کند.Top