شهاب سنگ عظیم و نابودگر به زمین رسید

شهاب سنگ عظیم و نابودگر به زمین رسید

طبق برآوردهای سازمان ناسا شهاب سنگی که قطر آن به حدود ۴ کیلومتر می‌رسد با سرعت بیش از ۳۱ هزار کیلومتر در ساعت به زمین نزدیک می‌شود. این شهاب سنگ اگر به کشش جو زمین نیفتد در عرض ساعاتی از کنار زمین می گذرد اما در هفته های اخیر شایعات بسیاری درباره نابودی زمین بر اثر برخورد با این شهاب سنگ غولپیکر در شبکه های اجتماعی مطرح شده بود!
از شواهد امر پیداست که این عبور به سلامت خواهد گذشت و جای نگرانی برای ساکنان زمین نیست.Top