رنگ های زحل از فضاپیمای کاسینی

رنگ های زحل از فضاپیمای کاسینی

علت این رنگ های زحل چیست؟ تصویر امروز زحل با کمی مبالغه نشان میدهد که انسان در صورت نزدیک شدن به اين دنیای غول پیکر با چه منظره ای مواجه خواهد شد. این تصویر در سال 2005 توسط فضاپیمای کاسینی (که از سال 2004 تا 2017 در مدار زحل در حال گردش است) گرفته شده است. در اینجا حلقه های باشکوه زحل به صورت یک خط خمیده دیده می شوند و درخشش مادون قرمز آن تا حدودی به رنگ قهوه ای است. حلقه ها ساختار پیچیده خود را در سایه های ایجاد شده در قسمت فوقانی سیاره به خوبی نشان می دهند. نیمکره شمالی زحل درست به همان دلیل که آسمان زمین به رنگ آبی به نظر میرسد ، یعنی پراکندگی بهتر طیف آبی نور خورشید نسبت به قرمز، توسط مولکول های موجود در جو قسمت های بدون ابر ، می تواند به رنگ آبی باشد. اما وقتی به اعماق ابرهای زحل نگاه کنیم، رنگ طلایی ذاتی ابرهای زحل حاکم می شود. مشخص نیست که چرا نيمکره جنوبی زحل همان رنگ آبی را نشان نمی دهد. یک فرضیه علت آن را ارتفاع زيادتر ابرها در آن منطقه بيان می کند. همچنین مشخص نیست که چرا برخی از ابرهای زحل طیف های مختلفی از رنگ طلایی دارند.Top