یک سیاه چاله ، ستاره ای در حال گذر را می رباید.

یک سیاه چاله ، ستاره ای در حال گذر را می رباید.

برای ستاره ای که به یک سیاه چاله نزديک می شود چه اتفاقی می افتد؟ اگر ستاره مستقیماً داخل سیاهچاله ای بزرگ بیفتد، ستاره به طور کامل به داخل آن فرو می رود و ناپدید می شود. بطور دقیق تر، احتمالاً هنگامی که ستاره به حد کافی به سیاهچاله نزدیک می شود، گرانش سیاه چاله لایه های بیرونی ستاره را جدا می کند و ستاره را در دام گرانش خود می اندازد. ولی بیشتر گاز ستاره در سیاه چاله فرو نمی افتد. این اختلال در جزر و مد ستاره ای می تواند به اندازه يک ابرنواختر روشنایی ایجاد کند. اکنون با سیستم های بررسی خودکار آسمان ، روز بروز به تعداد کشف شده از آنها افزوده می شود. در اين تصویر هنری، یک ستاره از نزدیک سیاهچاله ای عظیم عبور کرده و گاز خود را که همچنان در حال چرخش است داخل سیاهچاله می ریزد. لبه داخلی قرص گاز و گرد و غبار اطراف سیاهچاله توسط اين فرآيندهای گرانشی گرم می شود و ممکن است مدت ها پس از از بین رفتن ستاره به درخشش خود ادامه دهد.Top