موشک چندبار مصرف

موشک چندبار مصرف "فالکون9"

ردهای کوتاه ستاره ای که در این تصوير با نوردهی طولانی 84 ثانیه ای ثبت شده اند در تاریخ 6 مارس از سیاره چرخان ما گرفته شده است. این صحنه جالب توجه ، پرواز یک فضاپیمای "فالکون "9 و فضاپیمای باری "دراگون" بر روی ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال را اندکی پس از پرتاب ، در یک مأموریت از سری جدید برای ایستگاه فضایی بین المللی ثبت کرده است. با بازگشت به منطقه فرود در حدود 9 کیلومتری محل پرتاب ، قوس های درخشان حاصل از سوخت مرحله اول Falcon 9 در سمت بالای کادر ثبت شده. مرحله دوم تا مدار پایین تر زمین ادامه می یابد ، و همزمان قوس آتشین قبلی آن که مربوط به مرحله اول پرتاب است  از منظر دوربین ، به همراه گسترش دود اگزوز هر دو مرحله ، ديده می شود. این فضاپیمای اژدها ، یک بازمانده از دو مأموریت اول بود. فالکون9 با بازگشت موفقیت آميز به محل فرود ، دومين فرودش را انجام داد. اين فرود دوم، پنجاهمین فرود از سری موشکهای کلاس مداری پروژه SpaceX بود.Top