رقص آهسته کهکشان های  NGC 5394 و NGC 5395:

رقص آهسته کهکشان های NGC 5394 و NGC 5395:

اگر رقص های آهسته را دوست دارید ، ممکن است از این تصوير خوشتان بیاید. یک چرخش در این رقص ، چند صد میلیون سال طول می کشد. دو کهکشان  NGC 5394 وNGC 5395 ، در تعامل گرانشی که به تولید انبوهی از ستاره های جدید منتهی می شود، به آرامی در همدیگر ادغام می شوند. تصویر امروز ، که با تلسکوپ 8 متری جمینی در قله موناکی هاوایی در ایالات متحده گرفته شده است ، از چهار رنگ مختلف تشکیل شده است. انتشار گاز هیدروژن قرمز رنگ، زایشگاه های ستاره ای را نشان می دهد که تکامل کهکشان ها را هدایت می کنند. همچنین خطوط گرد و غبار تاریک  قابل مشاهده است که در نهایت به زایشگاه های ستاره ای تبدیل خواهند شد. اگر با دقت نگاه کنید کهکشان های دیگری در پس زمینه مشاهده خواهید کرد که برخی از آنها نيز مشغول رقص های کیهانی آهسته خود هستند.Top