شارپلس 308: سحابی دلفین

شارپلس 308: سحابی دلفین

 این حباب کیهانی در اثر وزش بادهای شدید از یک ستاره داغ و عظیم که منفجر شده در حال گسترش است و بسیار بزرگتر از دلفین هایی است که میشناسیم. نام آن در کاتالوگ شارپله 2-308 بوده و با فاصله تقریبی 5200 سال نوری در صورت فلکی کلب اکبر (Canis Major) قرار داشته و کمی بیشتر از وسعت ماه کامل را در آسمان اشغال می کند، اما قطر واقعی آن 60 سال نوری است. ستاره عظیمی که اين حباب را ایجاد کرده ، یک ستاره از نوع ولف-رایت است که یک ستاره درخشان در نزدیکی مرکز سحابی است. ستارگان ولف-رایت بیش از 20 برابر خورشید جرم دارند و تصور می شود که در یک مرحله کوتاه و درست پیش از تبدیل شدن به ابرنواختر قرار دارند. بادهای سریع ناشی از این ستاره ولف-رایت ، سحابی به شکل حباب ایجاد می کند ، زیرا مواد با چرخش کندتر را از مرحله اولیه تکامل بیرون می راند. اين سحابی حدود 70 هزار سال قدمت دارد. تشعشعات ضعیف ثبت شده در تصویر، درخشش اتم های اکسیژن یونیزه شده به رنگ آبی است.
Top