روزنه ای در مریخ

روزنه ای در مریخ


چه چیزی این گودال غیرمعمول را در مریخ ایجاد کرده است؟ این سوراخ در سال 2011 به طور اتفاقی در تصاویری از دامنه های پر گرد و غبار آتشفشانPavonis Mons مریخ توسط ابزار HiRISE سوار بر مدارگرد شناسایی مریخ که در حال گردش به دور مریخ است ، کشف شد. این سوراخ که با رنگ واضحی نشان داده شده است، ظاهراً یک ورودی به یک غار زیرزمینی است که کف آن تا حدودی در سمت راست گودال روشن شده است. تجزیه و تحلیل اين تصوير و عکس های بعدی نشان داد که قطر دهانه گودال حدود 35 متر بوده و زاویه سایه در داخل گودال نیز نشان می دهد که عمق غار بایستی تقریبا 20 متر باشد. اینکه چرا این سوراخ دهانه ای مدور دارد ، همچنان جای حدس و گمان دارد، چون تا انتهای گودال به همین شکل است. گودال هایی از این دست از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند زیرا فضاهای داخلی آنها نسبتاً محافظت شده تر از سطح خشن مریخ بوده و آنها را به نامزدهای نسبتاً خوبی برای زندگی مریخی تبدیل می کنند. بنابراین این گودالها اهداف اصلی برای فضاپیماها، روبات ها و حتی مأموریت های سرنشین دار آینده هستند.
Top