پیش به سوی سایه

پیش به سوی سایهدر 21 ژانویه امسال، رصدگران ماه در سراسر سیاره زمین یک ماه گرفتگی کامل مشاهده کردند. اين تصوير ترکيبی از 35 فریم، در همان شب از ماه گرفته شده ،که در داخل سایه تاريک کره زمین فرورفته است. فریم ها با فاصله 3 دقیقه ای از هم ، تقریباً در داخل همديگر فرو رفته اند. رنگهای تیره درون سایه و حاشيه شمالی لبه سایه را ثبت کرده است. نور خورشید پراکنده شده توسط جو  باعث می شود سطح ماه در طول گرفت کلی (سمت چپ) قرمز رنگ شود ، اما نزدیک به لبه سايه ، رنگ آبی بيشتر به چشم میزند. اين مهتاب آبی رنگ به علت گذر پرتوهای نور خورشید از لایه های فوقانی استراتوسفر زمین ايجاد می شود، لايه ازن رنگ قرمز را پراکنده می کند و آبی را از خود عبور می دهد. گذر بعدی ماه از سایه کروی زمین ، در تاریخ 26 ماه مه 2021 خواهد بود.

Into the Shadow
Image Credit & Copyright: Laszlo Francsics


Top