گردوغبار و ستاره های صورت فلکی تاج جنوبی

گردوغبار و ستاره های صورت فلکی تاج جنوبی

ابرهای گرد و غبار کیهانی و ستارگان جوان و پرانرژی ساکن این نمای تلسکوپی ، در فاصله کمتر از 500 سال نوری از مرز شمالی صورت فلکی تاج جنوبی قرار دارد. ابرهای گرد و غبار ، نور ستاره های پس زمینه دورتر در راه شیری را مسدود می کنند. اما مجموعه جالب سحابی های بازتابی  NGC 6726 ، 6727 و IC 4812 رنگ آبی مشخصی دارند زیرا نور ستاره های داغ جوان منطقه توسط گرد و غبار کیهانی منعکس می شود. غبار همچنین ستاره هایی را که هنوز در حال شکل گیری هستند ، پوشانده است. در سمت چپ ، سحابی کوچکتر NGC 6729 که به رنگ زرد میدرخشد در اطراف ستاره جوان متغیر R Coronae خم شده است. درست زیر آن ، قوسهای درخشان و حلقه های درخشان که بلافاصله پس از خروج از ستاره های تازه متولد شده، برانگيخته شده اند، به عنوان اجرام Herbig-Haro شناخته می شوند. اين عکس میدان دیدی حدود 1 درجه در آسمان دارد که بیشتر مربوط به فاصله 9 سال نوری از منطقه ستاره ساز نزدیک آن است.Stars and Dust in Corona Australis
Image Credit & CopyrightCHART32 TeamProcessing - Johannes Schedler


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top