سحابی IC405 یا ستاره شعله ور

سحابی IC405 یا ستاره شعله ورسحابی ستاره شعله ور، نامش را از رنگ و شکل گازها و گردوغبار برانگیخته شده در اطراف يک ستاره گرفته است. اي|ن سحابی در نقاط مختلف خود، رنگهای نارنجی و بنفش به خود گرفته که با فرآیندهای مختلف ایجاد می شود. ستاره درخشان AE Aurigae ، که در سمت چپ تصویر قابل مشاهده است ، به علت داغ بودن بسيار زياد، رنگ آبی رنگ دارد و پرتوهای پر انرژی که ساطع می کند الکترون های گازهای اطراف خود را برانگيخته می کند. هنگامی که یک پروتون یک الکترون را دوباره جذب می کند ، نور قرمز منتشر می شود (در اینجا به رنگ نارنجی نشان داده می شود). رنگ بنفش نیز ترکیبی از این نور قرمز و نور آبی است که توسط ستاره AE Aurigae ساطع می شود و توسط گرد و غبار اطراف ستاره منعکس می شود. به اين ترتیب اين سحابی به دو منطقه سحابی نشری و سحابی بازتابی تقسيم می شود. در این عکس رنگی هابل ، سحابی ستاره مشتعل، که رسماً با نام IC 405 شناخته می شود ، در فاصله حدود 1500 سال نوری از ما قرار دارد ، حدود 5 سال نوری وسعت دارد و با یک تلسکوپ کوچک در سمت صورت فلکی ارابه ران قابل مشاهده است.

IC 405: The Flaming Star Nebula
Image Credit & CopyrightEric Coles and Mel Helm


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top