میدان های مغناطیسی کهکشان مارپیچی M77

میدان های مغناطیسی کهکشان مارپیچی M77

میدان های مغناطیسی کهکشان مارپیچی M77
آیا میدان های مغناطیسی میتوانند اطلاعاتی در مورد تشکیل و تکامل کهکشان های مارپیچی در اختیار ما بگذارند؟ 

برای فهمیدن این موضوع، دوربین تفکیک بالای باند پهن که روی رصدخانه داخل هواپیمای 747 ناسا ( معروف به سوفیا) قرار دارد، فضای اطراف کهکشان M77 را به دقت مورد بررسی و رصد قرار داد. نقشه های مغناطیسی که از رصد نور مادون قرمز ساطع شده از گرد و غبار پیرامون این کهکشان بدست آمد، نشان میدهد که میدان مغناطیسی در بازوهای داخلی و نزدیک به مرکز کهکشان، بوسیله گرد و غبار موجود قابل ردیابی است. تشخیص امواج مغناطیسی در این نواحی، به علت چگالی بالای گازها و گرد و غبار و ستارگان موجود و به لطف گرانش حاصل از شکل بیضی گون کهکشان، راحت تر است.

 عکس امروز ترکیبی از تصاویر اشعه ایکس این کهکشان حاصل از رصدهای ماهواره NuSTAR ناسا و تصاویر نور مرئی تلسکوپ فضایی هابل بوده که با استفاده از تکنولوژی نقشه برداری سه بعدی تهیه شده است

کهکشان M77 در فاصله 47 میلیون سال نوری از ما و در صورت فلکی نهنگ یا قیطس قرار دارد.

The Magnetic Fields of Spiral Galaxy M77
Image Credit: NASASOFIAHAWC+JPL-CaltechRoma Tre. U.ESAHubbleNuSTARSDSS

 
Top