نیروهای نامرئی اما تاثیرگذار!

نیروهای نامرئی اما تاثیرگذار!

دانشمندان موفق شده‌اند با بررسی تصاویر تلسکوپ‌های فضایی، میادین مغناطیسی که عامل شکل‌گیری کهکشان‌های مارپیچی هستند، مشخص کنند.

کهکشان‌های مارپیچی مانند راه شیری، به کمک میادین مغناطیسی شکل می‌گیرند. این میادین مغناطیسی معمولا برای چشم انسان، نامرئی هستند و انسان نمی‌تواند آنها را ببیند.در هر حال، دانشمندان موفق شده‌اند با ادغام تصاویر "تلسکوپ فضایی هابل"(Hubble)، "تلسکوپ طیف‌سنجی هسته‌ای"(NuSTAR) و پروژه "نقشه‌برداری آسمانی دیجیتال اسلون"(SDSS)، این دامنه‌های مغناطیسی را آشکار سازند.

دانشمندان در این تصویر، دامنه‌های مغناطیسی را که در امتداد بازوهای مارپیچی کهکشانی موسوم به "NGC 1068" قرار دارند، اندازه‌گیری کردند. این میادین، به صورت خطوط مستقیمی نشان داده شده‌اند که بازوهای چرخشی را از نزدیک دنبال می‌کنند.Top