هشدار آریان اسپیس درباره انحصار طلبی ایلان ماسک

هشدار آریان اسپیس درباره انحصار طلبی ایلان ماسک

” الون ماسک ” مدیر اجرایی ارشد اسپیس ایکس قصد دارد در برنامه های آتی این شرکت فناوری فضایی ارسال 42 هزار ماهواره استارلینک به مدار زمین را جای دهد. این طرح با مخالفتهای زیادی از جانب کارشناسان و مدیران صنعت هوافضا روبرو شده است. “استفان ایزریل ” مدیر اجرایی ارشد شرکت آریان اسپیس و رقیب اسپیس ایکس این شرکت آمریکایی را متهم به استعمار مدار زمین نموده است.

به گزارش سرویس اخبار علمی تک نیوز ، ایزریل خواستار قانونگذاری درباره مدار زمین شد . وی برنامه الون ماسک را نوعی انحصار طلبی قلمداد کرد و نتیجه ارسال این تعداد خوشه های ماهواره به فضا را ایجاد رقابت شدید و حتی جنگ دانست. آریان اسپیس نخستین شرکت فرانسوی تجاری ماهواره ای می باشد که فعالیتش را از سال 1980 میلادی آغاز نموده است. ایزریل همچنین اظهار داشت: جنبه حفاظت از مدار زمین لازمه ایجاد امنیت فضایی است. وی در ادامه افزود: ما با پرتاب خوشه های ماهواره به مدار زمین مخالف نیستم ، این طرح برای اروپا نیز نافع است اما جاه طلبی مدیران شرکت اسپیس ایکس منجر به ایجاد فضایی مشابه غرب وحشی خواهد شد. به دلیل تخریب چشم انداز آسمان شب ستاره شناسان نیز در اینباره اظهار نگرانی کرده اند. جهت مشاهده دیگر خبرها به صفحه اخبار نجوم مراجعه کنید.


Top