سحابی فرشته، این طبیعت بی‌جان!

سحابی فرشته، این طبیعت بی‌جان!

26 آگوست 2019 برابر با 04 شهریور 1398.نظر شما چیست، آن‌چه می‌بینید نقاشی است یا یک عکس؟

گویی نقاش جهان، با قلم‌موی کیهانی خود، طرح زیبایی از طبیعت بی‌جان را به تصویر کشیده است؛

سحابی فرشته، این مجموعه‌ی بی‌نظیر از ترکیب گاز و غبار که به NGC2170 نیز شناخته می‌شود، در میانه‌ی تصویر قرار دارد.

رنگ‌های این تصویر، هر کدام نمایان‌گر یک نوع از انواع سحابی‌ها هستند:

رنگ سرخ، نشان از سحابی نشری (گسیلشی) دارد، آبی، سحابی بازتابی را یادآور شده و بخش‌های تیره، خبر از جذب نور در سحابی‌های تاریک را می‌دهند.

بازی جذاب رنگ‌ها، فقط به سحابی‌ها ختم نشده و در میان ستارگان نیز، جاری است.

همانند آن که، در آثار نقاشان طبیعت بی‌جان، اشیای مختلفی دیده می‌شود، این نمایه‌ی کیهانی، شامل بخش‌های مختلفی نظیر ابرهایی از گاز و غبار، ستارگان داغ و یک ناحیه‌ی ستاره‌ساز بسیار بزرگ نیز، می‌گردد.

جالب است بدانید، فاصله‌ی سحابی فرشته، این ابر مولکولی زیبا، که در صورت فلکی تک‌شاخ قرار گرفته، به طرز عجیبی کم، و چیزی در حدود 2400 سال نوری می‌باشد.

به نظر می‌رسد، این بوم زیبای نقاشی، فضایی به پهنای بیش از 60 سال نوری را در کیهان، به خود اختصاص داده باشد.

NGC 2170: Angel Nebula Still Life


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top