تصویر نجومی روز ناسا: سیاره زمین در طیف فرابنفش از رصدخانه‌ای بر روی ماه

تصویر نجومی روز ناسا: سیاره زمین در طیف فرابنفش از رصدخانه‌ای بر روی ماه

این دیگر چه سیاره‌ای است؟

این همان سیاره زمین خودمان است. در این تصویر، سیاره زمین با رنگ کاذب (غیرواقعی) نمایش داده شده و در طیف فرابنفش (UV) می‌درخشد.

این تصویر، تصویری تاریخی است؛ چراکه از سطح کره ماه به وسیله تنها رصدخانه انسان‌ها بر روی ماه گرفته شده.

با وجود اینکه مقدار کمی از اشعه فرابنفش از جو زمین عبور می‌کند و به سطح آن می‌رسند، اما همین مقدار کم هم می‌تواند باعث آفتاب سوختگی شود.

سمت رو به خورشید زمین که روز است، پرتوی فرابنفش زیادی را بازتاب می‌کند اما شاید جالبتر از آن، قسمت پشت به خورشید (شب) زمین باشد.

در اینجا، نوارهایی که به خاطر وجود پرتوی فرابنفش به وجود آمده به خاطر شفق هایی است که به وسیله ذرات بارداری که از سمت خورشید می‌آید، به وجود آمده‌اند.

سیارات دیگری هم هستند که شفق های قطبی در آنها در طیف فرابنفش به وجود می‌آید، سیاراتی مانند: مریخ، زحل، مشتری و اورانوس.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

اعتبار تصویر: G. Carruthers (NRL) et al., Far UV Camera, Apollo 16, NASA
منبع: ناسا (NSAS)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top