تصویر نجومی روز ناسا: آی‌سی 59 و آی‌سی 63 در صورت فلکی ذات الکرسی

تصویر نجومی روز ناسا: آی‌سی 59 و آی‌سی 63 در صورت فلکی ذات الکرسی

لبه های روشن و اشکال شناور موجود در تصویر، شبیه ارواح هستند؛ البته در اندازه کیهانی.

در این نمای تلسکوپی که از صورت فلکی ذات الکرسی مشاهده می‌کنیم، ابرهای عجیب و شبیه دنباله دار سحابی آی‌سی 59 (سمت چپ) و آی‌سی 63 به خوبی مشخص هستند.

این ابرها با فاصله حدوداً 600 سال نوری از زمین، در واقع ارواح نیستند ولی آرام آرام به خاطر تأثیر تابش های پرانرژی منتشر شده از ستاره درخشان و داغ گاما ذات الکرسی، در حال ناپدید شدن هستند.

ستاره گاما ذات الکرسی، تنها 3 تا 4 سال نوری از این سحابی‌ها فاصله دارد و در تصویر، در قسمت بالا سمت راست (خارج از چارچوب) قرار دارد.

سحابی آی‌سی 63 که اندکی به ستاره گاما ذات الکرسی نزدیک‌تر است، به وسیله نور اچ-آلفا قرمز رنگ احاطه شده است؛ این نور از اتم های هیدروژن یونیزه شده به وسیله تابش فرابنفش ستاره که با اکترون‌ها ترکیب شده‌اند، می‌آید.

اما سحابی آی‌سی 59 که از ستاره دورتر است، نسبتاً تابش اچ-آلفای کمتری را نشان می‌دهد اما رنگ آبی مخصوصی که تابش نور ستاره را بازتاب می‌کند، در این سحابی بیشتر است.

این نما حدوداً 1 درجه یا 10 سال نوری گستردگی دارد.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

عکاس: (.Ken Crawford (Rancho Del Sol Obs
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top