تصویر نجومی روز ناسا: برنارد 150: سحابی اسب آبی در صورت فلکی قیفاووس

تصویر نجومی روز ناسا: برنارد 150: سحابی اسب آبی در صورت فلکی قیفاووس

این شکل آشنا برای ما که چندین سال نوری گستردگی دارد، ما را به یاد اسب آبی می‌اندازد و به همین خاطر به آن سحابی اسب آبی گفته می‌شود و در اینجا با ظاهری تاریک و شبح‌گونه در برابر پس زمینه‌ای از ستاره های درخشان، قرار گرفته است.

این سحابی، در راستای صورت فلکی شمالی و سلطنتی قیفاووس قرار دارد و ابرهای تاریک و گرد و غبار آن، جزو یک ابرمولکولی موجود در راه شیری با فاصله 1200 سال نوری هستند.

این سحابی، همچنین با نام برنارد 150 (بی150) نیز دسته بندی شده است و یکی از 182 جرم تاریک موجود در آسمان است که در اوایل قرن بیستم به وسیله ستاره‌شناس، ادوارد امرسون (ای.ای) برنارد، دسته بندی شد.

مجموعه‌ای از ستاره های کم جرم که بر اثر فروپاشی هسته‌ها درحال شکل گیری هستند، تنها در طول موج های فروسرخ بلند، قابل مشاهده هستند.

البته با این وجود، ستاره های رنگارنگ موجود در صورت فلکی قیفاووس، این تصویر آسمانی را زیبا کرده‌اند.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

اعتبار تصویر: Data - Steve Milne & Barry Wilson, Processing - Steve Milne
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top