تصویر نجومی روز ناسا: هایپریون: بزرگترین پیش-ابرخوشه کهکشانی که تاکنون شناخته شده

تصویر نجومی روز ناسا: هایپریون: بزرگترین پیش-ابرخوشه کهکشانی که تاکنون شناخته شده

کهکشان‌ها چگونه در آغاز پیدایش جهان، شکل گرفتند؟

دانشمندان برای کمک به پیدا کردن پاسخ این سؤال، با استفاده از تلسکوپ خیلی بزرگ (وی‌ال‌تی) واقع در شیلی، قسمتی از آسمان را برای پیدان کردن و شمارش کهکشان هایی که در روزهای ابتدایی جهان، زمانی که جهان خیلی جوان بود، شکل گرفتند، جستجو کردند.

بررسی پراکندگی بعضی از کهکشان های دور (با سرخگرایی نزدیک به 2.5)، باعث پیدا شدن توده‌ای عظیم از کهکشان‌ها با گستردگی 300 سال نوری و جرم حدوداً 5000 برابر جرم کهکشان راه شیری شد.

به این توده، هایپریون گفته می‌شود و در حال حاضر بزرگترین و پرجرم ترین پیش-ابرخوشه‌ای است که تاکنون در زمان آغازین جهان کشف شده.

پیش-ابرخوشه، به گروهی از کهکشان های جوان گفته می‌شود که به خاطر نیروی جاذبه، درحال رمبش هستند تا یک ابرخوشه را پدید بیاورند. خود ابرخوشه، مجموعه‌ای از چندین خوشه کهکشانی است و خود خوشه کهکشانی ، مجموعه‌ای از صدها کهکشان است؛ کهکشان هایی که خود، مجموعه‌ای از میلیاردها ستاره هستند.

در این تصویر، کهکشان های پرجرم و غول‌آسا با رنگ سفید مشخص شده‌اند و مناطقی که شامل تعداد زیادی از کهکشان های کوچکتر هستند، به رنگ آبی درآمده‌اند.

شناسایی و درک چنین گروه های بزرگ از کهکشانهایی که در زمان آغازین جهان شکل گرفته بودند، به شناخت و فهم بهتر انسان‌ها از ترکیب و رشد جهان درکل کمک می‌کند.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

اعتبار تصویر: ESO, L. Calçada & Olga Cucciati et al
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top