نبرد ۱۰۰ میلیون ساله

نبرد ۱۰۰ میلیون ساله

کهکشان بیضیگون غول‌پیکر ان‌جی‌سی ۱۳۱۶ نمادی از درگیری‌ مرگبار در اندازه‌های کیهانی است. این کهکشان با فاصله‌ی نزدیک به ۷۵ میلیون سال نوری از زمین، در صورت فلکی جنوبی کوره جای دارد.
بر پایه‌ی بررسی کارآگاهانه‌ی این چشم‌انداز، این کهکشان غول‌پیکر دارد همسایه‌ی کوچک‌ترش، ان‌جی‌سی ۱۳۱۷ که درست بالای تصویر دیده می‌شود را می‌بلعد و حلقه‌های بلند و پوسته‌های ستاره‌ای که در سرتاسر چشم‌انداز پخش شده‌اند بر آن گواهی می‌دهند. نور آغاز این برخورد حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش به زمین رسیده بوده، یعنی برخورد از حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش آغاز شده.
در این تصویر ژرف و روشن به نظر می‌رسد مرکز هر دو کهکشان حدود ۱۰۰ هزار سال نوری از هم فاصله دارد.
رگه‌های پیچیده‌ی غباری که در تصویر دیده می‌شوند نشانگر آنند که خود ان‌جی‌سی ۱۳۱۶ هم دستاورد ادغام کهکشان‌هایی در گذشته‌ی دور است، یعنی در گذشته هم کهکشان دیگری را بلعیده بوده. 
ان‌جی‌سی ۱۳۱۶ در لبه‌های خوشه‌‌ی کهکشانی کوره جای دارد و از آنجایی که یکی از درخشان‌ترین کهکشان‌های این خوشه‌ است، به نام کهکشان "کوره آ" نیز شناخته می‌شود. این کهکشان در طیف دیدنی (مریی) بسیار درخشان است ولی همچنین، یکی از نیرومندترین و بزرگ‌ترین چشمه‌های تابش رادیویی آسمانست که دامنه‌ی آن تا چندین درجه از آسمان، بیش از چارچوب این عکس را در بر گرفته.

[پوسته‌های هم‌مرکزی مانند آنچه در ان‌جی‌سی ۱۳۱۶ دیده می‌شود دستاورد همنوع‌خواری‌های کهکشانی هستند، فرآیندی که در آن یک کهکشان بزرگ همدم کوچکترش را می‌بلعد. در این روند مرکزهای دو کهکشان با نزدیک شدن به یکدیگر شروع به نوسان پیرامون یک مرکز مشترک می‌کنند. این نوسان به گونه‌ی موجی به بیرون گسترده شده و همین پوسته‌ها را در پیکره‌ی کهکشان پدید می‌آورد.]http://www.1star7sky.com/


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top