تصویر نجومی روز ناسا: طیف نوری خورشید به همراه رنگ های گم شده‌اش

تصویر نجومی روز ناسا: طیف نوری خورشید به همراه رنگ های گم شده‌اش

همچنان نامشخص است که چرا بعضی از رنگ‌ها در طیف نوری خورشید وجود ندارد.

در این تصویر، تمام رنگ های قابل مشاهده خورشید مشاهده می‌شود، این رنگ‌ها به وسیله گذر نور خورشید از درون دستگاهی شبیه منشور، به دست آمده است.

این طیف نوری در رصدخانه خورشیدی مک‌مث-پیرس ساخته شده است و نشان دهنده این است که علی رغم موجود بودن تقریباً همه رنگ‌ها در نور خورشید، اما نور زرد-سبز از هر نور دیگری در آن درخشان‌تر است.

قسمت های تیره و تاریک موجود در این طیف، به خاطر وجود گاز در سطح و بالای آن است که نور قسمت های پایین را جذب می‌کند.

از آنجا که انواع مختلف گازها، رنگ های مختلف نور را جذب می‌کنند، این امکان وجود دارد که گازهای سازنده خورشید را از این روش تشخیص داد.

برای مثال، گاز هلیوم برای اوّلین بار در سال 1870 در یک طیف نور خورشید کشف شد و تنها بعد از آن بود که بر روی زمین هم پیدا شد.

امروزه بیشتر خطوط جذبی طیف نور خورشید شناسایی شده‌اند، اما نه همه آنها.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

اعتبار تصویر: Nigel Sharp (NSF), FTS, NSO, KPNO, AURA, NSF
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top