تصویر نجومی روز ناسا: ماه های قمری

تصویر نجومی روز ناسا: ماه های قمری

ظاهر کره ماه، هرشب تغییر می‌کند.

با گردش ماه به دور زمین، نیمه همیشه رو به زمین ماه، رفته رفته روشن می‌شود و سپس کم‌کم شروع به کم نور شدن می‌کند.

این ویدیو، تصاویر گرفته شده توسط مدارگرد شناسایی ماه را نشان می‌دهد و در آن تمام 12 ماه قمری که در امسال یعنی 2018 ظاهر می‌شود، قابل مشاهده است.

یک ماه قمری، یک چرخه کامل ماه است که شامل تمام اهلّه هایش می‌شود. یک ماه قمری، زمانی که کره ماه یک دور کامل به دور کره زمین می‌زند، حدود 29.5 روز طول می‌کشد و از یک ماه عادی (خورشیدی) کمی کمتر است.

هر ماه که می‌گذرد و زمان جلو می‌رود، زاویه بازتاب نور خورشید از روی ماه هم تغییر می‌کند و باعث دیده شدن قسمت های مختلفی از ماه به شکل های گوناگون می‌شود.

در طول تمام ماه‌ها، کره ماه همیشه یک طرفش را به سمت زمین نگه می‌دارد.

چیزهایی که کمتر در شب‌ها درباره ماه به چشم می‌آیند، یکی این است که اندازه ظاهری کره ماه در آسمان، آرام آرام تغییر می‌کند و یکی هم پدیده رخ‌گردی ماه است و در اثر پیشروی کره ماه در مدار بیضی شکلش اتفاق می‌افتد.


اعتبار ویدیو: Data: Lunar Reconnaissance Orbiter ; Animation: NASA's Scientific Visualization Studio;
Music: The Blue Danube (Johann Strauss II)
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top