تصویر نجومی روز ناسا: شش گوش قطب شمال سیاره زحل

تصویر نجومی روز ناسا: شش گوش قطب شمال سیاره زحل

در این تصویر رنگی گرفته شده به وسیله کاوشگر کاسینی، جریان شش ضلعی شگفت انگیزی با نام شش گوش قطب شمال سیاره زحل را مشاهده می‌کنیم؛ چیزیکه تا عرض جغرافیایی 70 درجه شمالی سیاره، گسترش یافته است.

این تصویر با رنگ کاذب، از مجموع اطلاعات به دست آمده در طیف فروسرخ، نور مرئی و فرابنفش تهیه شده است. اطلاعاتی که به وسیله کاوشگر کاسینی در اواخر سال 2012 گرفته شد.

این طوفان عجیب برای اوّلین بار در دهه 1980 به وسیله کاوشگر وویجر کشف شد. این طوفان با عمر طولانی، به چرخش سیاره زحل وابسته است و حدوداً 30000 کیلومتر پهنا دارد.

در مرکز این شش گوش، طوفان شبیه تندباد قطب شمال سیاره زحل قرار دارد.

یک تحقیق طولانی مدت جدید بر روی داده های کاوشگر کاسینی، گرداب قابل توجهی را در ارتفاعات بالا کشف کرده است؛ به شکلی که دقیقاً با شش گوش قطب شمال این سیاره، همخوانی دارد. این گرداب با آمدن تابستان به قطب شمال سیاره، شکل گرفته است.

به نظر می‌رسد که این گرداب، تا صدها کیلومتر بالاتر از ابرهای سیاره ادامه دارد و وارد استراتوسفر سیاره زحل هم شده است.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

اعتبار تصویر: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute, Hampton University
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top