تاریک

 

در پس حجاب ناهید


شهاب سنگی که ۴۵۶۰ میلیون سال قدمت دارد.

محققان می‌گویند یک شهاب‌سنگ رنگین کمانی که سال گذشته در کاستاریکا فرود آمد، از بقایای منظومه شمسی اولیه است.

بازتاب هایی از آسمان تاریک


اروپا و مشتری ازدید وویجر1


مفهومِ مادّه‌ی منفی


پرتره NGC 3628


بررسی الودگی نوری شهرستان بهاباد

در زمستان سال 1389سفری تحقیقاتی به منطقه لوت غربی و کویر بهاباد داشتم که در آن شهید قنبری زاده و دهقان مرا همراهی کردند.

در ورای ابط الجوزا


کهکشان گراز دریایی از دید هابل


دنباله یونی دنباله دار "سوان"Top