بالای

 

ایستگاه آندرومدا


از خوشه پروین تا حلقه نهر


دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


موشک چندبار مصرف "فالکون9"


نمای زاویه باز: پوست روباه ، تکشاخ و درخت کریسمس


قلب کهکشان قنطورس A


آسمان شب شامگاهی بر فراز گراند کانیون


آپولو 14 در راه خانه

خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند.

چهار گام ایران در فناوری فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران: ۴ گام سند توسعه فضایی مصوب سال ۹۱ در سال ۱۴۰۴ با قرار گرفتن ماهواره‌های مخابراتی در مدار ژئو، محقق می‌شود.


Top